Tanıtım Videomuz EN

Sizden Atığı, Atıktan Enerjiyi Alıyoruz.
 

RDF Kontamine; 2008 yılında, Kocaeli'nde Bumerang adıyla Türkiye'nin ilk lisanslı çamur kurutma şirketi olarak sektöre giriş yapmıştır. Tehlikeli ve tehlikesiz nemli çamur, tamburlu kurutucuda kurutulmaktadır ve kalorifik değerlere sahip alternatif yakıt olarak çimento fabrikalarına gönderilmektedir.

RDF Kontamine; 2011 yılında tehlikeli ve tehlikesiz kontamine atıkların çimento fabrikalarında yakıt olarak geri kazanımı için Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) lisansını aldı. Hemen ardından 2013 yılında Tehlikeli Atık Ara Depolama tesisini kurarak, atık yönetimini entegre hale getirdi. Aynı yıl içinde Adana’da Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama ve Çamur Kurutma Tesisi’ni kurdu. Son teknoloji ile hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkların, mevzuat kapsamında geri kazanımı/bertarafı sağlanmaktadır. Tüm bu süreç ile daha sağlıklı bir dünya için fosil yakıt ihtiyacı azalmakta ve tehlikeli/tehlikesiz atıklar bertaraf edilmektedir.